MAGAZINE ‘SEDMODNEVNO’ Članak o umjetnosti Tomislava Šilipetra. 2017- art article