KRATKI ŽIVOTOPIS
Tomislav Šilipetar je rođen u Zagrebu.
2014. godine završava akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Igora Rončevića- Slikarski odsjek. 2015. godine postaje član HDLU-a. Uz mnogo skupnih izložbi imao je i dosta samostalnih. Dobitnik je rektorove nagrade za izvrsnost 2013. godine. Slika i stvara većinom u akrilu, a teme variraju od samoće i izoliranosti do same ljudske egzistencije u društvu koje osuđuje. Preferira lazurnost, i liniju koje savršeno idu uz cjelokupnu zaokupljenost izlaska iz ‘ uboksiranosti’ debelih nanosa akademizma.
2016 godine dobiva status samostalnog umjetnika.

Homepage


GSM- 095- 838- 5306
E- mail- tsilipetar@yahoo.com

REZIDENCIJE
Residencija – CreArt 2018, Kaunas- 26. 09- 26. 10. 2018.
Kaunas 2018- Izložba sa 19 slika – 25. 10 – 08. 11 2018. ARS ET MUNDUS
Kaunas- Radionica i seminar ‘about art’ – 2. 10. 2018. ARS ET MUNDUS Galerija.
SOLO IZLOŽBE:
2014- Galerija Karas- ‘Suprotne mentalne slike’
2015- Galerija DOGAĐANJA- ‘ONKRAJ MENTALNE SLIKE’
2015- Galerija Karas- ‘Surrender’, Crteži i skice.
2016- Galerija umjetnost osmjeha- ‘sekvence’
2017- Galerija grada varazdina- ‘SALUT’
2017- Galerija Razvid- ‘BEARD ART’
2017- Galerija Prica, Bunker- ‘Mentalne slike’
2018- Galerij Poumar, Nova Gradiška- ‘kadrovi mentalog filma’
2018- GalerijaUmjetnost osmjeha-‘FORMACIJE’
2018- Galerija Poumar, Nova Gradiška- ”Tragovima A.B.Šimića”

GRUPNE:
2009-2014- Grupne izložbe ALU, Zagreb
2012- Galurija, ALU- ‘Sketchbook’
2014- Galerija Inkubator- ‘Start Up’
2015- Galerija trenutak 39- Čarolija. Stvaranje.
2015- experimetalni film”BE ME”- /’fu:bar/ glitch art izložba- Siva galerija
2015- Žirirana grupna izložba članova HDLU-a.- Galerija doma HDLU.
2015- Žirirana grupna izložba. ‘ARTUM’- Umaški salon – Muzej Umag
2015- Žirirana grupna izložba- Izložba ilustracija i stripa ‘CRTOMAT’ Muzej grada
Virovitice
2016- Žirirana grupna izložba članova HDLU-a.- Galerija doma HDLU.
2017- Žirirana grupna izložba članova HDLU-a.- Galerija doma HDLU.
2018 – Bienalle akvarela, Galerija Prica, Zaprešić
2018- Žirirana grupna izložba članova HDLU-a.- Galerija doma HDLU
2015- Članstvo HDLU.
2017- Članstvo HZSU.
Umjenička intervencija na javnom prostoru
POU Zaprešić – Mural na zidu zgrade. 2018.

Tomislav Šilipetar was born in Zagreb
In 2014 he graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in the class of Igor Rončević-Painting Department. In 2015 he becomes a member of HDLU. In addition to many group exhibitions, he was also quite independent. He is the winner of the rector’s award for excellence in 2013. The paintings arevmade mostly in acrilic, and the themes vary from solitude and isolation to the very existence of human existence in the society that condemns. It favors the simple colors, and the line that goes perfectly with the total preoccupation of getting out of the ‘ubiquity’ of the thickening life of academia.
In 2016 he gained the status of an independent artist.

Homepage


GSM-095-838-5306 E-mail tsilipetar@yahoo.com
RESIDENCES
Residence – CreArt 2018, Kaunas- 26. 09- 26. 10. 2018.
Kaunas 2018- Exhibition of 19 works 25. 10 – 08. 11 2018.
Kaunas- Workshop and seminar about art – 2. 10. 2018.
ARS ET MUNDUS Gallery
Solo exhibitions:
2014- Karas Gallery – ‘Contralateral mental images’
2015- GALLERY OF EVENTS – ‘ONCE MENTAL PICTURES’
2015- Karas- ‘Surrender’ Gallery, Drawings and Sketches.
2016- Gallery of Arts Association of Smiles – ‘Sequences’
2017- City Gallery of Varaždin- ‘SALUT’
2017- Galerija Razvid- ‘BEARD ART’
2017- Prica Gallery, Bunker- ‘Mental Pictures’
2018- Gallery Poumar, Nova Gradiška – ‘cadres of mental film’
2018- Gallery of Arts Association of Smiles – ‘formations’
2018- Poumar Gallery, Nova Gradiška- “Traces of A.B. Šimić”
GROUP:
2009-2014- Group exhibitions of ALU, Zagreb
2012- Galurija, ALU- ‘Sketchbook’
2014- Gallery Inkubator- ‘Start Up’
2015- Gallery moment 39- The magic. Creation.
2015- experimental film “BE ME” – / ‘fu: bar / glitch art exhibition- Gray Gallery
2015- Exhibited group exhibition of members of HDLU.- HDLU home gallery.
2015- Organized group exhibition. ‘ARTUM’ – Umag Salon – Umag Museum
2015- Animated Group Exhibit- Exhibition of Illustrations and Comics ‘CRTOMAT’ City Museum
Virovitice
2016- Exhibited group exhibition of members of HDLU.- HDLU home gallery.
2017- Exhibited group exhibition of members of HDLU.- HDLU home gallery.
2018- Gallery razvid, ‘bienalle of aquarell’
2018- Exhibited group exhibition of members of HDLU.- HDLU home gallery.
2018- Mural on the walls in city of Zapresic on the wall of Razvid Gallery.
2015- Membership of HDLU.
2017- Membership of HZSU.